KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KCB GIAI ĐOẠN 2023-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030

Thực hiện theo quyết định số 10/QĐ-BVLH về việc ban hành “Kế hoạch nâng cao cất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện” giai đoạn 2023-2025 và định hướng năm 2030.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *