Phòng Kế hoạch tổng hợp

Cán bộ phòng Kế hoạch Tổng hợp
Cán bộ phòng Kế hoạch Tổng hợp

Qua hơn 5 năm phát triển và trưởng thành, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Bệnh viện phòng Kế hoạch tổng hợp là một trong những phòng chức năng đã phát huy được vai trò tham mưu và giúp việc cho ban Giám đốc trong nhiều hoạt động chuyên môn như: Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện; Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện, tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, thảm họa…

Với bối cảnh phát triển và hội nhập, hướng tới sự hài lòng người bệnh hiện nay, bộ phận công tác xã hội, chăm sóc khách hàng là yêu cầu cần thiết và cấp bách đặt ra cho Bệnh viện. Bên cạnh đó, việc áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến trong công tác khám bệnh, chữa bệnh cũng đem đến những thách thức mới cho công tác Kế hoạch tổng hợp như triển khai các kỹ thuật mới…Cán bộ của Phòng Kế hoạch tổng hợp không những phải tăng cường năng lực về công tác quản lý mà cần phải được đào tạo thêm về công tác xã hội trong Bệnh viện.

Trong những năm qua, tập thể và nhiều cá nhân đã có những thành tích xuất sắc được Hiệp hội bệnh viện tư nhân, Sở Y tế tặng, Ủy ban nhân dân huyện tặng bằng khen, giấy khen…

Với những thành tích đã đạt được Phòng Kế hoạch tổng hợp không ngừng học tập, vươn lên và trưởng thành về mọi mặt xứng đáng là phòng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc hoàn thành tốt công tác nghiệp vụ, chuyên môn của Bệnh viện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *