BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM HOA HƯNG HÀ

Địa chỉ: Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình
Điện thoại: 02273 955 559
Email: lamhoahh@gmail.com
Website: bvdklamhoahungha.vn