Khoa Cận lâm sàng

 

                cán bộ khoa cận lâm sàng

Nhiệm vụ chung

Do đặc thù là Bệnh viện hạng III nên khoa Cận lâm sàng là khoa ghép của các bộ phận (Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, nội soi, thăm dò chức năng…). Chức năng chung như:  xét nghiệm về huyết học, hoá sinh, vi sinh…

Thực hiện các kĩ thuật tạo hình ảnh để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X-quang kỹ thuật số, CTscaner;  siêu âm màu 4D; nội soi dà dày tá tràng; đo độ loãng xương; điện tâm đồ

Nhiệm vụ cụ thể

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa Cận lâm sàng và tổ chức tiếp đón người bệnh theo quy chế công tác khoa khám bệnh.

Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quản lý chất lượng xét nghiệm theo quy định.

Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lí đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.

Định kì chuẩn thức các quy định kĩ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng để bảo đảm chính xác theo yêu cầu.

Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lí các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lí chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Kiểm tra sát sao việc thực hiện kĩ thuật xét nghiệm, chiếu, chụp X-quang, siêu âm,… và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sĩ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian.

Đôn đốc kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *